همانند آنچه که برای SQL هست، در زبان پرس و جوی SPARQL تابع هایی همچون DISTINCT و COUNT و SUM و … نیز هست. در این نوشته می خواهیم این تابع ها را به شما معرفی کنیم. توجه کنید در پایگاه داده رابطه ای، این تابع های تجمیعی بر روی سطرها اجرا می شوند ولی در RDF و در پرس و جوی Sparql، تابع ها بر روی سه تایی های RDF اجرا می شوند. همچنین می توانید از اینجا کدهای استفاده شده در این نوشته را دانلود کنید.

تابع COUNT

همانند آنچه که برای COUNT در SQL هست که تعداد سطرها را برگشت می دهد، اینجا نیز تعداد سه تایی منتطبق برگشت داده می شوند. برای نمونه در کد زیر می خواهیم تعداد افراد (انسان ها) را پیدا کنیم که در سه تایی های ویکی داده نگهداری می شوند. در اینجا Object تازه با شناسه Q5 به انسان یا Human اشاره دارد.

تابع DISTINCT

تابع DISTINCT در SQL، سطرهای تکراری را تنها یکبار نشان می دهد. در کد زیر می خواهیم به کمک عبارت ORDER BY و نوع نزولی، کشورها را بر اساس جمعیت شان مرتب سازی کنیم. این مثال از خود نمونه مثال های سایت ویکی دیتا برداشته شده است. دو نکته تازه ای که در آن هست. نخست آنکه متغیر country? در سه تایی ها به کار رفته ولی در پیش روی SELECT تعریف نشده است ولی در عوض، در پیش روی SELECT متغیر countryLabel? تعریف شده است. دومین مورد این است، بر پایه نوشته های پیشین گفتیم که برای پیش گیری از نوشتن تکراری (موضوع)، می توانیم به جای آن در سه تایی های پایین تر، علامت سمی کالن بگذازیم. بنابراین سمی کالن در دومین سه تایی زیر، در واقع به همان متغیر country? اشاره دارد.

تابع MAX و MIN 

همانند آنچه که برای MAX و MIN در SQL هست، در اینجا نیز مقدار بیشترین و کمترین مقدار را برگشت می دهند. در کد زیر می خواهیم بیشترین و کمترین جمعیت را بدست آوریم، بنابراین تابع های MAX و MIN را به کار می بریم. همانطور که در نوشته آشنایی با ویکی داده – انجام پرس و جوهای ساده Sparql – بخش دوم گفته شد، می توانیم با استفاده از عبارت AS به متغیر، نام مستعاری بدهیم.

مشخص است که بیشترین جمعت مربوط به کشور چین است و بر اساس داده های ویکی داده، کشوری به نام واکاندا (Wakanda) با ۶ نفر چمعیت، کمترین جمعیت را دارد. واکاندا، نام کشوری خیالی است که در آفریقای سیاه قرار دارد و توسط مارول کامیکس ابداع شده‌است. درباره کوئری بالا، باید گفت که تنها و ستون maxPopulation و minPopulation را نشان می دهد ولی نام کشورها، نشان داده نمی شود. برای این منظور باید پرس و جوهای تو در تو را استفاده کنیم که در نوشته های پیش رو درباره آنها گفته خواهد شد.