در مطلب آماده سازی محیط لینوکس برای نصب اوراکل – دایرکتوری ها در مورد گروه ها و مجوزها و دایرکتوری های لازم برای راه اندازی اوراکل بر روی لینوکس صحبت کردیم. در این مطلب می خواهیم گام پایانی را نشان دهیم که ایجاد برخی از متغیرهای محیطی مهم است. یک متیغر محیطی درون سیستم عامل داده ویژه را نگهداری می کند. به طور نمونه متغیر PATH$ در همه یونیکس ها، مسیر دایرکتوری خانگی کاربری که هم اکنون به سیستم وارد شده است را نگه می دارد. اوراکل نیز برای خود متغیرهای محیطی پیش فرض را دارد که می بایست برخی از آنها را پیش از نصب، بر روی سیستم عامل ایجاد کرده باشیم. در این مطلب می خواهیم به لینوکس بپردازیم، پس باید همه متغیرها را درون یکی از دو فایل bash_rc یا bash_profile ایجاد کنیم.

بنابراین نخستین گام این است که باید بوسیله یکی از ویرایش گرهای متنی دلخواه، مانند vi یا nano و بوسیله دستورهای زیر، یکی از فایل های bash_rc یا bash_profile را باز کیند. من ویرایشگر nano را برای باز کردن فایل ها به کار گرفته ام. چون آغاز این دو فایل یک نقطه وجود دارد، پس هر دو پنهان هستند.

سپس کدهای زیر را درون یکی از فایل ها وارد کنید تا چها را از مهم ترین متغیرهای محیطی اوراکل را به لینوکس بشناسیم (معرفی کنیم). 

۱ – متغیر ORACLE_BASE

دایرکتوری پایه (BaseDirectory) مسیر OFA اوراکل را مشخص می کند. در اینجا و بوسیله روش OFA، آنرا u01/app/oracle/ نامگذاری کرده ایم.

۲ – متغیر ORACLE_HOME

دایرکتوری خانگی اوراکل را مشخص می کند. در اینجا و بوسیله روش OFA، آنرا u01/app/oracle/12.2.0/dbhome_1 نامگذاری کرده ایم. دایرکتوری خانگی برای یک پایگاه داده، همه فایل های در پیوند (در ارتباط) با آن پایگاه داده را شامل می شود. همچنین تمامی فایل های خود نرم افزار اوراکل نیز در این مسیر ریخته می شوند. در اینجا چون دایرکتوری به نام 12.2.0 هست، پس می خواهیم نسخه oracle 12.2.0 را  پیاده سازی کنیم.

۳ – متغیر ORACLE_SID

شناسه یکتایی است که به نام Instance اشاره دارد. اگر برابر با مطلب . روی یک رایانه (سرور)، چندین Instance باشند، پس هر کدام باید نام یکتای خودش را داشته باشد. همچنین در RAC، هر رایانه درون کلاستر (Cluster) یک SID یکتای خودش را دارد. در مطلب های پیش رو توضیح داده ایم که کاربر باید به یک Instance وصل شود، پس باید نام یا شناسه Instance نیز در قالب متغیر محیطی به لینوکس (یا ویندوز) شناسانده شده باشد، تا دستورهایی مانند sqlplus و rman بدانند به کدام instance پیش فرض وصل شوند.

۴ – ویرایش متغیر PATH لینوکس

چهارمین دستور نیز داریکتوری فرمان های اوراکل مانند sqlplus و rman که در دایرکتوری bin در زیر دایرکتوری ORACLE_HOME هست را به متغیر محیطی PATH لینوکس می شناسد. زمانی که از درون پوسته (Shell) لینوکس فرمانی را اجرا می کنید، پوسته درون مسیرهای متغیر PATH به دنبال فایل دودویی (Binary) و اجرایی (Executable) آن می گردد.