تا مطلب های پیشین گفتیم که instance مجموعه ای از فرایندهای پس زمینه و فضای SGA است و SGA به صورت اشتراکی در اختیار فرایندهای پس زمینه قرار می گیرند. در این مطلب می خواهیم دو چیز را آموزش دهیم، اول اینکه چه روش هایی برای نصب اوراکل وجود دارد و دوم اینکه مفهوم کلاستر اوراکل و درک instance در ساختار کلاستر اوراکل چگونه است.

به طور کلی اوراکل را می توانیم به دو صورت standalone و RAC نصب کنیم. در حالت standalone تنها یک ماشین وجود دارد ولی در حالت کلاستر مجموعه ای از ماشین های اوراکل وجود دارند که از طریق یک شبکه (مانند LAN یا حتی WAN) به یکدیگر وصل شده اند. در مطلب های بعدی یاد می دهیم که چگونه اوراکل را بر روی تک ماشین یا همان standalone نصب کنید.

۱ – حالت standalone

در این حالت تنها یک سرور اوراکل وجود دارد که حداقل یک instance بر روی در حال اجرا شدن و اداره کردن پایگاه داده است. در این دوره یاد خواهیم داد که چگونه اوراکل را به صورت standalone نصب کنید. در این حالت برای instance باید یک نام منحصر به فرد در نظر بگیریم که آنرا SID می گوییم.

System Identifier چیست

SID مخفف Sytem Identifier و نام منحصر به فردی است که بر روی هر سرور به هر instance اعطا می شود. بنابراین با توجه به همین مطلب می توانیم نتیجه بگیریم که بر روی هر ماشین اوراکلی، می توانیم چندین instance داشته باشیم که هر یک پایگاه داده خودش را ادره می کند.

به طور مثال بر روی یک سرور اوراکل می تواند دو پایگاه داده به نام های oracle_database1 و oracle_database2 وجود داشته باشد که اولی توسط یک instance به نام oracle_instance1 و دومی توسط oracle_instanc2 ادره می شوند.

۲ – Real Application Cluster یا RAC

در این دوره و در این سطح شما هنوز با مفهوم RAC آشنایی ندارید ولی لازم است تا برای درک بهتر مفاهیم اوراکل، مفهوم RAC را بیان کنیم. RAC مخفف Real Application Cluster است و اجازه می‌دهد تا از چندین سرور اوراکل یک کلاستر (cluster) ایجاد کنیم. در مفاهیم علوم کامپیوتر و بدون توجه به کاربرد آن‌ها در اوراکل، از کلاسترها برای پیاده‌سازی شبکه ای از کامپیوترها استفاده می‌شود که این کامپیوترها درون شبکه با یکدیگر کار می‌کنند تا یک هدف مشترک را انجام دهند.

در کنار اینکه کلاستر امکان ترکیب چندین کامپیوتر را می دهد، تضمینی خواهد بود تا سرویس مورد نظر به صورت دائمی در حال انجام شدن باشد. همین مطالب درباره اوراکل نیز صدق می کند. کلاستر اوراکل مجموعه‌ای از کامپیوترها هستند که بر روی هر کدام از آن‌ها اوراکل نصب شده است و بر روی هر کدام یک instance در حال اجرا شدن است. گفتیم که instance مجموعه‌ای فرایندهای پس زمینه است که در یک فضای اشتراکی حافظه اصلی در حال اجرا شدن هستند.

نکته مهم در مورد کلاستر اوراکل این است که تمامی instance ها که روی ماشین‌های متفاوت هستند، همگی به یک پایگاه داده دسترسی دارند. همچنین در مطلب قبلی گفتیم که هر پایگاه داده شامل چندین tablespace است که هر tablespace شامل یک تا چند دیتا فایل است و دیتافایل ها، فایل‌های هستند که بر روی دیسک قرار دارند و داده‌های پایگاه داده را نگه می دارند.

خود سناریو RAC را می توانیم به دو صورت تک گره ای (single node) و چند گره ای (multi node) قابل نصب است. منظور از هر گره (node) یک سرور است که اوراکل بر روی آن نصب شده است. تفاوت این دو روش نصب RAC در این است که در حالت تک گره، سناریو RAC را با یک گره آغاز می کنیم و سپس گره های دیگر اضافه خواهند شد.

بنابراین اوراکل را می‌توانیم به دو صورت standalone و clustred پیاده‌سازی کنیم. در حالت standalone تنها یک ماشین داریم که instamce بر روی آن‌ها قرار دارد. به عبارت دیگر فرایندهای پس زمینه بر روی همین تک ماشین در حال اجرا شدن هستند و قاعدتاً فضای اشتراکی SGA نیز حافظه اصلی همین ماشین قرار خواهد داشت. در این حالت ممکن است دیتا فایل‌ها بر روی ماشین محلی و یا در راه دور و به صورت شبکه ای قرار داشته باشند.

در پیاده‌سازی RAC چندین ماشین وجود دارند که درون یک شبکه به هم متصل هستند. هر یک از ماشین‌ها دارای instance خاص خودش است و هر instance در ماشین دارای یک نام منحصر به فرد است ولی تمامی این instance ها به یک پایگاه داده (دیتا فایل ها) دسترسی داند که در حالت ایده‌آل بر روی دیسک های شبکه قرار گرفته اند.