در این دوره می خواهیم با تمرکز بر روی فریم ورک Entity Framework و ASP.NET MVC چگونگی استفاده از ORM محیط Dot Net یعنی Entity Framework را برای ایجاد برنامه های داده محور با زبان سی شارپ آموزش دهیم. در شروع بر روی مفاهیم، ویژگی ها و رویکردهای Entity Framework می پردازیم و سپس آموزش های ASP.NET MVC  را شروع می کنیم و پس از چندین و چند مطلب و بر اساس نیاز مجدد ممکن است به سراغ آموزش های Entity Framework­ بازگردیم. دلیل آن این است که لازم است پیش از آموزش ASP.NET MVC با چگونگی تعامل با پایگاه داده های رابطه ای آشنا باشید، بنابراین در شروع تمرکز به صورت کامل بر روی Entity Framework است.