داده­ های پیوندی روشی است که از آن برای پیوند دادن و انتشار دادن داده ­های موجود بر روی وب استفاده می شود به گونه ای که این داده ها توسط انسان و ماشین قابل خواندن و تفسیر شدن باشند. در این دوره می خواهیم به تفصیل در مورد داده های پیوندی صحبت کنیم. این دوره برای دانشجویان رشته های مختلفی مانند کامپیوتر و انفورماتیک پزشکی که با داده ها و مسئله یکپارچگی آنها سر و کار دارند مفید خواهد بود.

دوره داده های پیوندی

    error: .نمی توانید محتوای سایت را دانلود کنید. اگر به سورس برنامه نیاز دارید از هر مطلب می توانید دانلود کنید یا در صورت عدم وجود سورس، از طریق تصفحه ماس با ما اطلاع دهید