در این دوره می خواهیم در مورد معماری اوراکل 11gr2 و همچنین معماری اوراکل 12c به بالا صحبت کنیم. در آغاز دوره با مفاهیم معماری همگانی و سراسری میان نسخه های متفاوت اوراکل شروع شده و سپس مفاهیم تازه وارد شده و نوین به ساختار پایگاه داده اوراکل در نسخه 12c به بالا آموزش داده خواهد شد.

مفاهیمی که در این دوره آموزش داده می شوند، بخشی از آنها میان تمامی نسخه های پیشین و نسخه های بروز تر (12c به بالا) یکسان بوده ولی بخش دیگری تنها در اوراکل 12c به بالا وجود دارد. در آموزشگاه هایی که اوراکل آموزش داده می شود، پس از یادگیری زبان SQL و شاید به خواسته دانشجو، پس از SQL یادگری PL/SQL، دوره وروذ به مدیریت اوراکل، Oracle Workshop I نام دارد که به مفاهیم، ساختار و معماری اوراکل می پردازد.

پس از یادگیری مطلب های این دوره شما با مفاهیم پایه و اساسی اوراکل آشنا خواهید شده که در دوره های بالاتر مانند پشتیبان گیری (Oracle Workshop II)، کلاستر (Oracle Real Application Cluster)، دوره دیتا گارد (Data Guard) و دیگر دوره ها لازم و ضروری هستند. تلاش شده تا تمامی آنچه که شما برای یادگیری مفاهیم اوراکل نیاز دارید، پوشش داده شود ولی مدیریت اوراکل، در کنار این مطلب ها، نخست به پشتکار و سپس به جستجوی شما در اینترنت برای مطلب ها، نکته ها و دانستن سناریوها و خطاهای پیش آمده دارد.