در این مطلب می خواهیم چگونگی درج چندین سطر درون یک جدول را نشان دهیم. در مطلب شروع به نوشتن رویکرد Code First کاربرد متد ()Add برای درج یک تک سطر درون جدول پایگاه داده را نشان دادیم. گفتیم که نخست باید یک نمونه از کلاس موجودیت ایجاد و خصوصیت های آن مقدار دهی شوند و سپس متد ()Add فراخوانی شده و نمونه مربوطه به آن فرستاده شود. می توانیم متد ()Add را چندین بار پی در پی فراخوانی کنیم ولی هر بار تک نمونه از کلاس موجودیت به آن فرستاده می شود. توجه کنید منظور از کلاس موجودیت همان کلاسی است که به زبان برنامه نوسی ساختار جدول را تعریف می کند و هر نمونه از این کلاس یک سطر پیشنهادی برای درج در جدول را مشخص می کند.

برای درج یک گروه از سطرها درون یک جدول نخست باید یک Collection مانند یک لیست از نمونه های کلاس ایجاد کرده سپس این گروه از نمونه های کلاس را به تابع ()AddRange بفرستیم. در شکل زیر یک لیست از کلاس User ایجاد کرده ایم که این لیست دارای دو نمونه است و آنرا newUsers نامیده ایم. سپس درون عبارت using متد ()AddRange فراخوانی شده و متغیر newUsers را به آن فرستاده ایم. در پایان بازهم برای اعمال تغییرات، متد ()SaveChanges را فراخوانی کرده ایم.

شکل زیر خروجی جدولی را نشان می دهد که نمونه های دیگری (سطرهای دیگری) به آن اضافه شده اند. در کد شکل بالا متد دیگری به نام ()Count را برای نمایش تعداد عنصرهای درون یک لیست فراخوانی کرده ایم. توجه کنید که لیست ها از هر نوع شی می توانند باشند. به طور نمونه در مطلب های ADO.NET یک لیست از رشته ها ایجاد کرده بودیم.

دانلود سورس کد برنامه این مطلب AddRange DbContext