امروزه سازمان ها و شرکت ها سرویس هایی را در اختیار کاربران خود قرار می دهند که از کار افتادن سرور ها و به طبع سرویس های آنها، زیان های مالی را به سازمان وارد می کند. به طور مثال سازمان از طریق وب سایت خود خدماتی را در اختیار کاربران قرار می دهد، مانند بانک که از طریق وب سایت امکان بررسی حساب و نقل و انتقال مالی را به مشتریان ارائه می کند. در صورت از کار افتادن یا افت سرویس دهی، باعث زیان های مالی و نارضایتی مشتریان خواهد شد.

دو گزینه موجود برای مقابله با این مشکلات استفاده از تکنولوژی های دسترس پذیری بالا (High Availability ) و توان بار (Load Balancing) است. دسترس پذیری بالا این اطمینان را می دهد که منابع و سرور های حساس حداکثر دسترس پذیری را داشته باشند. دسترس پذیری بالا نوعی کلاستر (Cluster) است که از چندین سرور تشکیل شده است و در صورت از کار افتادن یکی از این سرور ها، به طور خودکار سرور دیگری برای ارائه سرویس، جایگزین می کند. شکل زیر نمایی از دسترس پذیری بالا را نشان می هد. وظیفه نرم افزار دسترس پذیری بالا، بررسی و مانیتورینگ سرور های موجود در کلاستر است.