پی اچ پی (PHP) که در حال حاظر نسخه ۷.۲ آن در حال توسعه و استفاده توسط برنامه نویس ها است، یک زبان اسکریپتی متن باز برای ایجاد برنامه های تحت وب و ساخت وب سایت های پویا (Dynamic) است. پی اچ پی توسط بسیاری از افراد، شرکت ها استفاده می شود. به طور مثال فیسبوک و توییتر توسط زبان پی اچ پی نوشته و ایجاد شده اند.

در این دوره می خواهیم از طریق زبان پی اچ پی و یادگیری و به کار گیری فریم ورک متن باز لاراول نسخه ۵.۷ ایجاد برنامه های تحت وب و ساخت وب سایت های پویا را آموزش دهیم. هدف ما آموزش زبان پی اچ پی نیست بلکه می خواهیم از طریق یادگیری فریم ورک لاراول، با زبان پی چ پی آشنا شویم و یاد بگیریم که چگونه یک وب سایت پویا را ایجاد کنیم.