مغز (brain) انسان اصلی ترین و پیچیده ترین ارگان بدن انسان است که نقش واحد پردازشگر مرکزی را ایفا می کند. اصلی ترین وظیفه مغر، پردازش اطلاعات ارسالی به آن و سپس ارسال پاسخ یا به عبارت بهتر، ارسال دستور به دیگر ارگان های بدن است. اما مغز انسان چگونه اطلاعات را پردازش می کند؟

در مغز انسان نورون ها (Neuron) سلول هایی هستند که وظیفه آنها دریافت و ارسال اطلاعات است. در واقع مغز انسان به عنوان یک شبکه پیچیده از نورون ها (Complex Network of Neuron) است که از طریق یک سیستم متشکل از شبکه هایی از نورون ها، اطلاعات را پردازش می کند. نظریه یا ایده شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network یا به اختصار ANN) یا به اختصار شبکه های عصبی (neural network)، ناشی از این ایده است که از عملکرد مغز انسان برای حل مسئله ها و مشکل ها استفاده کنیم.