پایتون زبان برنامه نویسی است که بسیار رشد کرده است و در بیشتر زمینه ها مانند طراحی وب، وب اسکرپینگ و استخراج داده ها، کار با پایگاه داده های رابطه ای و غیر رابطه ای NoSQL، نوشتن برنامه های چند پردازشی، کنترل همروندی، موازی و توزیع شده، برنامه های رویداد گرا (Event Driven)، برنامه نویسی فرستادن پیام (Message Passing)، نوشتن و ایجاد بازی ها و بسیاری دیگر از زمینه های کاربرد دارد.

در این مجموعه از نوشته می خواهیم ماژول ها و کتابخانه هایی از پایتون را معرفی کنیم که در زمینه های یادگیری ماشین (Machine Learning)، داده کاوی (Data Mining) و به طور کلی دانش داده ها (Data Science) کاربرد واهمیت دارند. این مجموعه نوشته ها پیش نیاز ورود به بحث تجزیه و تحلیل داده ها (Data Analysis) نیز هستند.