همانطور که از نام این دسته از فایل‌ها مشخص است، این فایل‌ها نیز رکوردهایی را نگه می‌دارند که هر یک از رکوردها اثر یک تراکنش نهایی شده بر روی داده پایگاه داده‌ها نگه می دارد. اما تفاوت archive redo log با online redo log چیست؟ در مطالب بعدی به طور مفصل در مورد online redo log ها و archive redo log در چندین مطلب صحبت خواهیم کرد ولی در اینجا باید بگوییم که تفاوت این دو فایل در این است که online redo log ها شامل رکوردهایی است که از online redo buffer به درون online redo log ها ریخته می‌شود ولی هر archive redo log (بخوانید آرکایو ری دو لاگ) معادل یک کپی از یک online redo log است.

فرض کنید بر روی اوراکلی که نصب کرده‌اید سه فایل online redo log وجود دارد. فرایند پس زمینه LGWR بر اساس شرایط و مکانیزم هایی مسئول کپی کردن محتوای online redo buffer به اولین online redo log است. زمانی که فایل اولی پر شد، فرایند به سراغ فایل دوم و به همین ترتیب به سراغ فایل سوم خواهد رفت تا اینکه فایل سوم نیز پر شود. حال که فایل سوم پر شده است چه اتفاقی می افتد؟ فرایند پس زمینه کجا باید محتویات جدید online redo buffer را کپی کند؟

در این زمان فرایند به سراغ فایل online redo log اولی خواهد رفت و روی رکوردهای قبلی، رکوردهای جدید را می نویسید. آیا این کار مشکل زا خواهد بود؟ یک پاسخ این است که، قاعدتاً مشکل زا نخواهد بود و به هیچ عنوان بر روی روند اجرای اوراکل تأثیر گذار نیست، زیرا مکانیزم اوراکل بر همین مبنا است.

یک پاسخ دیگر این است که، مشکل زا خواهد بود و آن زمانی است که می‌خواهیم پایگاه داده را بازیابی (recovery) کنیم. همانطور که گفتیم online redo log ها شامل اثرات و تفییراتی هستند که تراکنش های نهایی شده بر روی پایگاه داده انجام داده اند. منظور از اثرات تراکنش های نهایی شده، اثراتی است که اگر زمانی داده‌های پایگاه داده از میان رفتند، لازم است تا توسط رکوردهای online redo log ها، این اثرات برگشت داده شوند. بنابراین نباید بگذاریم تا فرایند پس زمینه روی یک online redo log رکوردهای جدید را بنوسید، تا زمانی که رکودهای قبلی آرشیو شوند.

بنابراین archive redo log ها، فایل‌های پشتیبان برای online redo log هستند. در ادامه مطالب بعدی چندین مورد را در مورد اهمیت فایل‌هایی که توضیح دادیم بیان خواهیم کرد و خواهیم گفت که چگونه این فایل‌ها در زمان ریکاوری (بازیابی یا recovery) سیستم اهمیت پیدا می کنند.

Archive Log های اوراکل – پیش گفتار

Archive Log های اوراکل – فعال کردن حالت ARCHIVELOG

Archive Log های اوراکل – تعیین مقصد جایگزین

Archive Log های اوراکل – تعیین حداکثر مقصدها