در کنار دیتا فایل ها (data file)، فایل‌های دیگری به نام control file وجود دارند که اطلاعات خاصی را نگه می دارند. در زمان ایجاد هر پایگاه داده، حداقل یک control file که شامل اطلاعات پایگاه داده می باشد، ایجاد می شود. control file ها شامل اطلاعاتی همچون موارد زیر وجود دارند :

  • نام پایگاه داده
  • نام و محل قرارگیری دیتا فایل ها
  • نام و محل online redo log file ها
  • اطلاعات Checkpoint
  • اگر از RMAN استفاده می کنید، نام و محل فایل های پشتیبان (backup) را نگه می دارد.

هر پایگاه داده دارای یک نام است و این نام درون control file ذخیره می شود.در مطالب بعدی در مورد راه اندازی اوراکل صحبت می‌کنیم اما در این مطلب در این حد بدانید که برای راه اندازی اوراکل، اول instance آغاز (start) می‌شود و سپس طی یک روند، دیتا فایل‌ها اصطلاحاً mount می شوند. اما چگونه instance می‌فهمد که دیتا فایل‌ها در کجا قرار دارند؟ پاسخ این است که instance باید control file را بخواند تا محل قرار گیری دیتا فایل‌ها را پیدا کند.

بنابراین به صورت خلاصه (و هنوز نه کاملا) می‌توانیم بگوییم که اول از همه instance راه اندازی می‌شود و سپس control file را می‌خواند و محل قرار گیری دیتا فایل‌ها را پیدا خواهد کرد. بنابراین control file بسیار اهمیت دارد و باید چندین کپی از آن و در محل های مختلف داشته باشیم. داشتن چندین کپی بسیار اهمیت دارد، زیرا اگر یک control file داشته باشیم و آنرا از دست بدهیم، instance نمی‌تواند دیتا فایل‌ها را mount کند و به همین دلیل پایگاه داده کار نخواهد کرد. وقتی می گوییم instance راه اندازی می شود به این معنی است که فضای SGA و فرایندهای پس زمینه ایجاد می شوند.

شکل های بالا (شکل ۱) معماری اوراکل که شامل instance و فایل های مختلف می شود را نشان می دهد. مطابق شکل می بینید که فرایند DBWn هر زمان که بلاک های dirty را به درون دیتا فایل ها می نویسد، فرایند CKPT یک checkpoint را درون دیتا فایل و control file می نوسید. در مورد checkpoint بسیار صحبت خواهیم کرد. شکل ۲ نیز به گونه دیگر وظیفه فرایند CKPT و ذخیره سازی checkpoint در دیتا فایل و کنترل فایل را نشان می دهد.

کنترل فایل در اوراکل – پیش گفتار

کنترل فایل در اوراکل – ایجاد پشتیبان

پیکربندی پاریامترهای اوراکل – معرفی پارامترها

پیکربندی پاریامترهای اوراکل – محل و ویرایش pfile

پیکربندی پاریامترهای اوراکل – محل و ویرایش spfile