در مطالب قبلی گفتیم که instance باید کنترل فایل (control file) را بخواند تا محل دیتا فایل‌ها را پیدا کند. اما instance از کجا باید محل خود کنترل فایل را پیدا کند؟ parameter file که به دو سته تقسیم می شوند، فایل‌هایی هستند که instance پیش از هر چیز یکی از آن‌ها را می‌خواند تا محل کنترل فایل را پیدا کند. به طور کلی دو نوع پارامتر فایل (parameter file) وجود دارند که عبارتند از:

۱ – pfile که فایل متنی ساده هستند.

۲ – spfile (یا server parameter file) که فایل های دودویی (binary) هستند.

۱ – فایل‌های متنی Pfile

pfile، یکی از دو نوع پارامتر فایل و به صورت یک فایل متنی ساده است. اینکه می‌گوییم pfile فایل متنی ساده است، به این معنی است که می‌توانیم آنرا با هر ویرایشگر متنی ساده مانند vim, nano در لینوکس و سولاریس و notepad در ویندوز باز و ویرایش کنیم.

نام این فایل به صورت initORACLE_SID.ora است که به جای SID، نام instance قرار می گیرد. فرض کنید که orcl نام instance باشد، پس نام pfile باید به صورت initorcl.ora باشد. در این فایل حداقل یک پارامتر به نام db_name وجود دارد که نام پایگاه داده ای را مشخص می کند که instance باید آنرا اداره کند.

اما چرا لازم است حداقل نام پایگاه داده در این فایل مشخص شود؟ با فرض اینکه بر روی سرور اوراکل دو instance به نام های oracle_instance1 و oracle_instance2 وجود دارد و به ترتیب پایگاه داده های oracle_database1 و oracle_database2 را قرار است اداره کنند. زمانی که oracle_instance1 را فعال می کنید، فایل initoracle_instance1.ora را می خواند و سپس از طریق پارامتر db_name نام پایگاه داده ای که باید اداره کند را پیدا می کند.

۱ – فایل‌های متنی Pfile

pfile، یکی از دو نوع پارامتر فایل و به صورت یک فایل متنی ساده است. اینکه می‌گوییم pfile فایل متنی ساده است، به این معنی است که می‌توانیم آنرا با هر ویرایشگر متنی ساده مانند vim, nano در لینوکس و سولاریس و notepad در ویندوز باز و ویرایش کنیم.

نام این فایل به صورت initORACLE_SID.ora است که به جای SID، نام instance قرار می گیرد. فرض کنید که orcl نام instance باشد، پس نام pfile باید به صورت initorcl.ora باشد. در این فایل حداقل یک پارامتر به نام db_name وجود دارد که نام پایگاه داده ای را مشخص می کند که instance باید آنرا اداره کند.

اما چرا لازم است حداقل نام پایگاه داده در این فایل مشخص شود؟ با فرض اینکه بر روی سرور اوراکل دو instance به نام های oracle_instance1 و oracle_instance2 وجود دارد و به ترتیب پایگاه داده های oracle_database1 و oracle_database2 را قرار است اداره کنند. زمانی که oracle_instance1 را فعال می کنید، فایل initoracle_instance1.ora را می خواند و سپس از طریق پارامتر db_name نام پایگاه داده ای که باید اداره کند را پیدا می کند.

پیکربندی پاریامترهای اوراکل – محل و ویرایش pfile

پیکربندی پاریامترهای اوراکل – ایجاد Spfile

پیکربندی پاریامترهای اوراکل – محل و ویرایش spfile