Trace File در اوراکل

فایل‌های trace (یا trace files) فایل‌هایی هستند که توسط فرایندهای پس زمینه ایجاد می‌شوند تا از آنها برای تشخصی (diagnostic) و بازیابی و ریکاوری (recovery) کردن مشکل های عملیاتی استفاده می شود. هر زمان که در روند اجرا یکی از فرایندهای پس زمینه مشکلی رخ دهد، آن فرایند یک trace file در محلی معین ایجاد می کند.

Alert Log اوراکل

فایل های Alert Log شامل داده هایی در باره پیام های خطا و استثناهایی (Exceptions) هستند که در زمان روند کاری پایگاه داده رخ می دهند. در ویندوز، هر Instance دارای یک Alert Log است و هر زمان که Instance راه اندازی می شود، داده ها به پایان فایل افزوده می شوند. برای نمونه اگر آرشیو سازی خودکار به دلیل پر شدن فضای دیسک، از کار بی افتد و انجام نشود، پس یک خطا در زمان روند کاری پایگاه داده رخ داده است، پس باید برای بررسی و از میان بردن مشکل، باید یک پیغام درون فایل Alert Log نوشته شود. بنابراین می توان گفت، Alert Log نخستین جایی است که باید برای از میان بردن مشکل و راه اندازی و از سرگیری دوباره روند کاری، خوانده شود.