۱ – کل محتوای سایت با پرداخت هزینه ای به صورت دو هفتگی یا ماهانه برای شما در دسترس است، بنابراین پس از اتمام دوره زمانی، مجدد باید حساب کاربری خود را شارژ کنید.

۲ – این سایت به منظور انجام پروژه های دانشجویی یا پایانامه های شما ایجاد نشده است. حتی وظیفه ای برای راهنمایی برای انجام پروژه ها و پایانامه ها وجود ندارد.

۳ – در این سایت هیچ فایلی قابل خرید یا دانلود یا ارسال شدن به آدرسی نیست، بلکه شما تنها در قبال پرداخت هزینه برای دو هفته یا یک ماه، می توانید کل محتوای سایت را تنها و تنها بخوانید.

۴ – اگر شما در بازه زمانی خریداری شده نتوانید سایت را بخوانید، ما هیچ مسئولیتی در قبال این مشکل نداریم. هر بار شارژ، مطلب های کنونی (قدیمی) و مطلب های جدیدی که پیش از اتمام زمان شما افزوده می شوند، برای شما قابل دسترسی هستند. هزینه ها و چگونگی استفاده از سایت را از اینجا بخوانید.

۵ – به شما توصیه می کنیم از روی مطلب ها یاداشت برداری کنید.

۶ – مطلب ها به گونه ای هستند که به زبانی ساده بیان شده اند ولی شاید زمانی که شما دوره ای را می خوانید، هنوز مطلب دوره تکمیل نشده باشد. به عبارت دیگر هر دوره به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

۷ – هیچ دوره ای هیچ زمانی تمام شده فرض نمی شود، بلکه هر زمان حتی پس از گذشت مدت طولانی از آخرین مطلب یک دوره، ممکن است مطلب جدید به انتهای آن افزوده شود. شما می توانید از فهرست کناری هر مطلب یا از منو بالای صفحه، فهرست مطلب های هر دوره را بخوانید.

۸ – هزینه استفاده از سایت بسیار پایین است، پس از شما خواهشمندیم که حساب کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. اما اگر بازهم حتی این میزان هزینه برای فرد یا افرادی در اطراف شما غیر قابل پرداخت است، تنها در این مورد خوشحال می شویم که به آنها کمک کنید.

۹ – برای بازگویی مشکل خود در ارتباط با خرید از سایت یا کندی سایت و مشکل دسترسی، لطفا از طریق فرم تماس با ما، با مدیر سایت (امیر احمدی نامی) ارتباط برقرار کنید.

۱۰ – چگونگی استفاده از محتوای سایت به همراه هزینه های قابل پرداخت در اینجا توضیح داده شده است.