یک اسکیما (schema) مجموعه ای از ساختارهای منطقی و اشیا پایگاه داده است. هر اسکیما تحت مالکیت یکی از کاربرن اوراکل می باشد و می تواند نامی مشابه با نام کاربر (مالک اسکیما) دارد. به طور کلی می توانیم اسکیما و کاربر را معادل یک دیگر بگیریم ولی اسکیما شامل اشیا (object) های پایگاه داده است ولی کاربر به یک حساب کاربری (user account) اشاره دارد که مالک اشیا درون پایگاه داده است. به طور مثال کاربری به نام sys وجود دارد که مالک اسکیمایی به نام sysdba و تمامی اشیا درون آن است. در ادامه فهرستی از اشیا یک اسیکما آورده شده است :

 • Clusters
 • Database links
 • Database triggers
 • Dimensions
 • External procedure libraries
 • Indexes and index
 • types Java classes, Java resources, and Java sources
 • Materialized views and materialized view logs
 • Object tables, object types, and object views
 • Operators
 • Sequences
 • Stored functions, procedures, and packages
 • Synonyms
 • Tables and index-organized tables
 • Views

احتمالاً با برخی از مفاهیم بالا مانند ایندکس ها (Index)، جداول (tables) و نماها (views) آشنا هستند. نگران نباشید یا در این دروه و یا در دوره های دیگر به صورت مفصل در مورد آن‌ها صحبت خواهیم کرد. در کنار اشیاء بالا، اشیاء دیگری وجود دارند که درون یک اسکیما قرار نمی‌گیرند و آن‌ها عبارتند از:

 • Contexts
 • Directories
 • Profiles
 • Roles
 • Tablespace
 • Users

از دستور create user برای ایجاد یک کاربر استفاده می شود که باعث ایجاد یک اسکیما همنام با نام کاربر می شود و در این زمان اسکیما فعلا خالی است. عکس این مطلب صادق نیست، به عبارتی ایجاد اسکیما توسط دستور create schema باعث ایجاد کاربر (حساب کاربری) نمی شود.