در زبان SQL می توانیم به یک ستون در خروجی نا مستعار (Alias Name) انتساب دهیم. برای این کار باید نام مستعار را بلافاصله پس از نام ستون قرار دهیم و یا اینکه می توانیم ابتدا عبارت AS را پس از نام ستون قرار دهیم و پس از آن نام مستعار را بنویسیم.

در SqlAlchemy متدی به نام ()label وجود دارد که نام مستعار را به ستون خروجی انتساب می دهد. در این مطلب نمونه کاربردی را نیاورده ایم ولی در مطلب های پیش رو از متد ()label کمک گرفته ایم تا نام مستعار را به یک ستون در خروجی انتساب دهیم.

توجه کنید اگر نام مستعار شامل فضای خالی است، حتما باید رشته ای که نام مستعار است را میان جفت علامت “ “ قرار دهیم. همچنین نیازی نیست که شما حتما به همه ستون ها نام مستعار انتساب دهید ولی بدانید می توانید از نام متسعار به طور نمونه در جلوی عبارت های ORDER BY یا GROUP BY کمک بگیرید.

حذف تکرار مقدارهای یک ستون

در زبان SQL عبارت DISTINCT پیش از نام یک ستون قرار می گیرد و باعث می شود تا تمامی تکرار مقدارهای آن ستون در خروجی حذف شده وهر مقدار یک مرتبه نشان داده شوند. فرض کنید جدولی از کاربران دارید که یکی از ستون های آن، شهر زندگی کاربر را نگه می دارد و شما فهرست نام شهرهایی که کاربران عضو آنها هستند را می خواهید بدانید. پس باید خروجی به گونه ای باشد که نام هر شهر تنها یکبار در خروجی نوشته شود.

در SqlAlchemy متدی به نام ()distinct وجود دارد که برابر با عبارت DISTINCT در زبان SQL است. در کدهای زیر ابتدا آنرا از درون ماژول sqlalchemy به فایل ضمیمه می کنیم و سپس از آن درون لیست پایتونی فرستاده شده به متد  ()select متد ()distinct را فراخوانی کرده ایم که نام ستون به آن فرستاده شده است و سپس برای نامگذاری مستعار، متد ()label به انتهای متد ()distinct چسبانده شده است. در شکل زیر به کوئری ایجاد شده نگاه کنید.