در وب معنایی، واژگان (Vocabulary) مفاهیم (Concept) و روابط (Relation) که همچنین به عنوان اصطلاح ها (Term) نیز شناخته می شوند،  برای توصیف و نمایش یک ناحیه مورد اهمیت به کار گرفته می شوند. واژگان برای دسته بندی  (طبقه بندی – Classification) اصطلاح ها که می توانند در یک برنامه ویژه به کار روند، برای مشخص کردن رابطه های احتمالی و برای تعریف محدودیت های احتمالی در استفاده از این اصطلاحات،به کارگرفته می شوند. در عمل، واژگان می توانند بسیار پیچیده (با چندین هزار اصطلاح) و یا بسیار ساده (توصیف یک یا دو مفاهیم تنها) باشند.

در وب معنایی، داده های پیوندی و RDF با اصطلاح هایی مانند foaf:name و rdfs:label و vcard:locallity زیاد برخورد خواهید داشت. این چنین ترکیب هایی، نمونه هایی از واژگان RDF هستند. برای نمونه rdfs:label و rdfs:comment و rdfs:seeAlso همگی در گروه واژگان اسکیما RDF (یا RDF Schema Vocabularity) شناسانده شده اند که دارای URI مربوط به پیشوند rdfs، یعنی #http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema هستند. همچنین دسته دیگری از واژگان همانند vcard:locallity و vcard:region و vcard:country-name همگی از گروه واژگان vcard با پیشوند vcard به شناسه #http://www.w3.org/2006/vcard/ns هستند.

واژگان RDF را می توانیم یک اسکیما (Schema) برای وب داده ها (Web of Data) است. مفهوم واژگان RDF همانند مفهوم اسکیما در پایگاه داده رابطه ای، واژگان RDF، تعریف هایی از اصطلاح های به کار گرفته شده برای ایجاد رابطه میان عنصرهای داده را ارائه می دهند. ولی در برابر اسکیمای پایگاه داده، واژگان RDF به گونه توزیع شده (Distributed) بر روی وب و بدست نفرهایی در سراسر وب توسعه داده می شوند.

واژگان پر کاربرد

گونه های از شی ها که در داده های پیوندی (Data Linked) توضیح داده می شوند، افراد، پروژه ها، منابع وب، نشریات و آدرس ها هستند. شما همچنین می توانید مؤسسه مالیاتی موجود یا سایر طبقه بندی را به یک واژگان RDF مهاجرت دهید. برای نمونه FOAF و VCard برای شناساندن و توصیف افراد و همچنین VCard برای توصیف نشانی ها (آدرس ها) به کار می روند. برای نام گذاری چیزها، از rdfs:label و foaf:name و یا skos:prefLabel کمک گرفته می شود.

DOAP (یا Description Of A Project) برای توصیف یک پروژه نرم افزاری به کار گرفته می شود. شکل زیر نمونه ای از یک فایل RDF/XML را نشان می دهد که در آن از اسکیما یا واژگان DOAP، کمک گرفته شده است که در شناسه #http://usefulinc.com/ns/doap تعریف شده است. در نوشته فرمت فایل نمایش سه تایی RDF فرمت RDF/XML را آموزش داده بودیم، پس اگر فرمت شکل زیر نامفهوم است، می توانید آن را بخوانید.

در این پیوند، می توانید با برخی دیگر از واژگان RDF آشنا شوید. برای نمونه پیشوندهای pos و gn برای توصیف موقعیت (طول و عرض) جغرافیایی و نام موقعیت ها (Location) ها به کار می روند. شکل زیر نمونه ای از ترکیب واژگان FOAF و Geo (یا همان پیشوند pos) و Dublin Core برای توصیف انشارات را نشان می دهد.

آنتولوژی

بر پایه تعریف ویکی پدیا از آنتولوژی (Ontology)، آنتولوژی یا هستی شناسی ریشه در فلسفه دارد و مبدأ آن را ارسطو می‌دانند. در فلسفه آنتولوژی شاخه‌ای از علم است که به بررسی موجودات و روابط میان آن‌ها می‌پردازد. مفهوم آنتولوژی در وب معنایی کمی متفاوت از فلسفه‌ است. یک آنتولوژی واژگان و مفاهیم (معانی) هستند که در تعریف و نمایش یک محدوده‌ای از دانش به کار می‌روند.

بنابراین آنتولوژی، معانی (Semantic) را استاندارد می‌کند. آنتولوژی توسط مردم، پایگاهای داده و برنامه‌های کاربردی که نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات از یک دامنه خاص دارند، استفاده می‌شود. آنتولوژِی از دو واژه onto به معنای هستی و logia به معنای مطالعه به وجود آمده‌است و در کل معنی هستی شناسی دارد. آنتولوژِی در وب معنایی، واژه‌ها (Vocabularity) و ارتباط (Relationship) بین آن‌ها در دامنه‌ای که استفاده می‌شوند را نشان می‌دهند.

به عبارت دیگر آنتولوژی ارتباط بین مفاهیم در اسناد وب و دنیای واقعی را مشخص می‌کند که با این کار اسناد مربوطه توسط ماشین‌ها قابل پردازش و فهم می‌شود و به اشتراک گذاری بین عامل‌ها را تسهیل می‌کند. در زمینه وب آنتولوژی‌ها یک مفهوم مشترکی از یک دامنه را تأمین می‌کنند. چنین فهم مشترکی برای حل مشکل چند معنایی لازم است زیرا دوبرنامه کاربردی ممکن است از دو لغت متفاوت برای یک معنی واحد استفاده کنند یا بالعکس از یک لغت واحد برای دو مفهوم متفاوت استفاده کنند. در واقع آنتولوژی‌ها هم‌کنش‌پذیری معنایی را فراهم می‌کنند.

چکیده

انگیزه چارچوب توصیف منبع و داده های پیوندی، این است که هر کسی بتواند هر چیزی را توصیف و آن را با دیگران و بر روی بستر وب همرسانی (به اشتراک) بگذارد. برای نمونه می خواهید واژگانی برای توصیف گونه جانوری داشته باشد. شما در RDF همانند پایگاه داده رابطه ای، می توانید هر چیزی را مدل کنید، از این رو چارچوب توصیف منبع یک فرمت (Format) نیست بلکه یک مدل داده است.

در استاندارد چارچوب توصیف منبع، واژگان درونی بر پایه فضاهای نام (Namespace) فراهم شده اند که الگوهای همگانی RDF را استاندارد سازی می کنند. برای نمونه FOAF چگونگی توصیف یک فرد را به گونه استاندارد فراهم کرده یا DOAP ویژگی های یک انتشارات را به گونه استاندارد توصیف کرده است. این فضاهای نام بر پایه URI در دسترس هستند. در یک منبع داده RDF (یا RDF Data Source) می توانیم از چندین واژگان RDF کمک بگیریم تا چیزی را توصیف کنیم. برای نمونه کتاب، نویسنده، اطلاعات تماس، موقعیت و محل نویسنده و انتشارات و یا هر چیز دیگری را توصیف کنیم.