در این مطلب می خواهیم متد ()Remove از کلاس DbContext صحبت کنیم که برای پاک کردن یک سطر به کار گرفته می شود.  همچنین در این مطلب می خواهیم متد دیگری از LINQ به نام ()Find را آموزش دهیم. متد ()Find یک ورودی را دریافت کرده و سپس درون خصوصیت های شی سی شارپ به دنبال آن می گردد. در شکل زیر و در خط ۱۵نخست تمامی سطرها واکشی شده و به صورت نمونه هایی از کلاس User درون متغیر allUsers ذخیره می شوند. سپس درخط ۱۷ متغیری با مقدار عددی 2 تعریف می شود و سپس این متغیر به متد ()Find فرستاده می شود تا سطری (نمونه ای از کلاس User) از متغیر allUsers برگشت داده می شود که مقدار ستون Id آن برابر با 2 است.

سپس بررسی شده است که آیا سطری با مقدار Id=2 پیدا شده است یا نه؟ اگر پیدا شده باشد، پس سطر یا همان user بوسیله متد ()Remove از کلاس DbContext پاک می شود. بنابراین تا به اینجا با متدهای ()Add و ()AddRange و ()Remove از کلاس Context آشنا شدید و تا اندازه ای در مورد متدهای Linq نیز صحبت شده است. در مطلب های پیش رو تمرکز بیشتری روی متدهای Linq برای انجام پرس و جو ها (کوئری ها) روی اشیا سی شارپ خواهیم داشت.