امروزه تصویرها یکی از مهمترین داده هایی هستند که در برنامه های متفاوت به کار گرفته می شوند. سایت ها و برنامه های متفاوتی هستند که برای پردازش تصویر، مانند تغییر اندازه، قرار دادن یک نوشته، چرحش تصویر و دیگر نمونه ها به کار می روند. سایت هایی بسیاری هستند که تصویرها و فایل های ویدیویی را درون خود نگه می دارند (آپلود می کنند).

پی اچ پی، همانند دیگر زبان های برنامه نویسی، باید دارای ویژگی ها . کتابخانه هایی برای کار بر روی تصویرها باشد. کتابخانه درونی GD در پی اچ پی به گونه متن باز درون خود پی اچ پی در دسترس است که می توانیم از آن کارهای گوناگونی را بر روی تصویرها، مانند ایجاد تصویر (Image Creation)، تغییر اندازه تصویر و دیگر نمونه ها را انجام دهیم.

در نوشته های این دوره می خواهیم نخست کتابخانه GD را آموزش دهیم تا کارهای ساده ای را بر روی تصویرها انجام دهیم، سپس نمونه کاردهای دیگری را آموزش می دهیم. همچنین در ادامه تلاش می کنیم پردازش تصویر و یادگیری ماشین را نیز درپی اچ پی آموزش دهیم تا شما بیشتر در پی اچ پی با کار بر روی تصویرها آشنا شوید.