هدف اصلی از وب معنایی قادر ساختن کاربران برای انتشار و به اشتراک گذاشتن داده¬ها، جهت توسعه وب کنونی است. هر لایه از پشته وب معنایی یک راهکار را برای رسیدن به این هدف فراهم کرده است. وب معنایی یک فناوری واحد نیست بلکه گروهی از فناوری ها و ابزارها و استانداردها است در کنار یکدیگر باعث می شوند تا بتوانیم قابلیت درک داده ها و پردازش آنها را برای ماشین ها نیز فراهم کنیم.

وب معنایی و مفهومی به نام داده های پیوندی (Linked Data) اجازه می دهند تا داده های سیستم های مختلف را با یکدیگر ادغام (یکپارجه – Integrate) کنیم تا بتوانیم سیستمی را فراهم کنیم که این سیستم متشکل از چندین زیر سیستم است که با یکدیگر در حال تبادل (Exchange) و اشتراک گذاری (Sharing) اطلاعات هستند.

همچنین در مطلب های پیش رو مثالی از کاربرد وب معنایی و استانداردهای آنرا بیان می کنیم که اجازه می دهند سیستم های پزشکی و سلامت متفاوتی که مبتنی بر استانداردها و پیاده سازی های متفاوت هستند، بتوانند بر اساس یک مدل داده ای مشترک به نام چارچوب توصیف منبع (Resource Description Framework) بتوانند داده ها را به صورت فرمتی استاندارد با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

۱ – کاراکتر Character

همانند وب کنونی و هر برنامه کاربردی دیگری، در وب معنایی نیز لازم است تا استانداردی برای نگاشت جریان های دودویی یا الگویی از بیت ها به اطلاعات متنی استفاده شود. یونیکد، کد اسکی از جمله مثال های مطرح هستند.

۲ – شناسه Identifier

در وب معنایی هر چیزی برای خوانده شدن و تفسیر شدن برای ماشین توصیف می شود. در ادامه مطالب چهار قانون داده های پیوندی را بیان خواهیم کرد. یکی از چهار قانون داده های پیوندی این است که هر چیزی باید دارای یک URI باشد که به عنوان شناسه در نظر گرفته می شود. گزینه انتخاب شناسه در وب معنی استفاده از URI است. URI در وب برای شناسایی هر یک از منابع وب استفاده می شوند

توجه کنید منبع از نظر وب معنایی می تواند هر چیزی باشد. به طور مثال می تواند یک منطقه، کتاب، نویسنده آن کتاب، حیوان ها و غیره باشند. چیزی که در وب معنایی و داده های پیوندی مهم است، این که، این منابع باید بر طبق یک استاندارد توصیف شوند تا بتوان توسط انسان و ماشین آنها را بخوانیم و پردازش کنیم.

این استاندارد چیزی جز چارچوب توصیف منبع (resource description framework یا rdf) نیست. در مطلب بعدی  rdf را توضیح می دهیم و در طول این دوره زیاد با rdf کار خواهیم داشت.

۳ – نحو Syntax

وب معنایی داده­ها و محتوا را برای خوانده شدن و تفسیر شدن توسط ماشین فراهم می­کند و برای این منظور از xml و json استفاده می­شود. مدل داده rdf مبتی بر استاندارد xml است. در مطالب پیشرو خواهیم گفت که چگونه rdf از xml  برای توصیف منابع استفاده خواهد کرد.

به طور کلی هدف از xml و json برای تبادل داده ها (data exchange) میان ماشین های یا برنامه های مختلف است که این برنامه ها توسط زبان های متفاوت نوشته شده اند. به طور مثال امروزه استفاده از api های مبتنی بر json رواج دارد به گونه ای که فراهم کننده های داده (data providers)، داده های خود را بر روی وب با دیگران به اشتراک می گذارند.

هدف از وب معنایی، داده های پیوندی و چارچوب توصیف منبع (rdf) نیز همین است. به عبارت دیگر فراهم کننده های مختلف بر اساس یک فرمت و استاندارد مشترک که rdf نام دارد، داده ها را مدل می کنند و سپس آنها را بر روی وب قرار می دهند. طبق لایه شناسه این داده ها باید دارای یک شناسه یا URI باشند. سپس داده های پیوندی باعث می شود تا از پیوند دادن داده های مرتبط، بتوانیم داده های تجمیع شده و فراوان تر را بدست آوریم.

۴ – مدل داده ها Data Model

برای آنکه ماشین ها بتوانند داده های قابل خوانده شدن توسط ماشین ها را میان خود تبادل کنند، لازم است تا بر سر یک مدل داده مشترک برای ساختن محتوا به توافق برسند. rdf مدل داده­ای است که در وب معنایی استفاده می­شود. به دلیل آنکه هر لایه متکی بر لایه پایینی خودش است، بنابراین انتخاب میان xml یا json بسته به لایه نحو دارد.

۵ –  اسکیما و آنتولوژی Schema & Ontologies

در حالی که rdf یک مدل داده برای بدست آوردن یک ساختار عمومی برای انتشار و به اشتراک گذاشتن داده ها است، اما هیچگونه معنای را همراه خود ندارد. در نتیجه در وب معنایی نیاز به یک زبان رسمی (formal language) است، تا بتوان داده های توصیف شده، واژگانی (vocabulary) را فراهم کرد که این واژگان معنا را همراه خود دارند.

rdfs مخفف rdf schema و owl مخفف ontology web language است که در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

۶ – پرس و جو و قوانین Querying & Rules

در نهایت لازم است تا محتوای توصیف شده توسط rdf باید توسط سیستم های پرس و جو و مبتنی بر قاعده (querying and rule-based systems) پردازش شوند تا اجازه داده شود که الگوهایی از آنها بدست آید. در حال حاظر تنها استاندارد برای اجرای کوئر ها بر روی rdf، اسپارکیوال یا sparql نام دارد که یک زبان کوئری برای داده های rdf است.

هدف از این دوره نیز تمرکز بر روی rdf و آموزش زبان Sparql است