در مطلب های پیشین در مورد فایل tnsnames.ora و listener.ora و استفاده از دستور lsnrctl برای اداره کردن listener ها صحبت کردیم. اوراکل ابزار گرافیکی به نام netca (با network configuration assistance) را فراهم کرده که توسط آن می توانیم پیکربندی های شبکه را انجام دهیم. توسط این فایل می توانیم listener ها و تنظیم های فایل tnsnames.ora را انجام دهیم.

پیکربندی شبکه – فایل tnsnames.ora

پیکربندی شبکه – فایل listener.ora

پیکربندی شبکه – چندین listener بر روی پورت متفاوت

ایجاد listener جدید با netca

از netca می توانیم برای اضافه کردن (Add)، ویرایش و پیکربندی مجدد (reconigure)، حذف (delete) و تغییر نام (rename) استفاده می شود. فرض می کنیم که از سیستم عامل لینوکس استفاده می کنیم پس باید دستور زیر را در خط فرمان اجرا کنید. پس از اجرا دستور شکل ۱ نشان داده می شود. اگر می خواهید listener جدید را اضافه کنید listener configuration را انتخاب کنید و سپس روی next کلیک کنید تا پنجره شکل ۲ نمایش داده شود. برای ایجاد listener جدید Add را انتخاب و سپس روی next کلیک کند تا پنجره شکل ۳ نمایش داده شود. در این قسمت باید نام برای listener جدید انتخاب کنید.

در شکل ۴ باید نوع پروتکل را تعیین کنید. چون می خواهیم اوراکل بر روی شبکه به درخواست کلاینت ها گوش دهد، باید پروتکل tcp را انتخاب کنید. پس از next کنید تا شکل ۵ نمایش داده شود تا شماره پورت جدید، به طور مثال شماره پورت ۱۵۳۰ را انتخاب کنید. در شکل ۶ اگر می خواهید listener جدیدی را انتخاب کنید yes و در غیر این صورت no را انتخاب و next کنید.

در شکل ۷ باید یک listener را برای start شدن انتخاب کنید. در اینجا می خواهیم listener جدید، یعنی LISTENER_1530 را start کنیم. سپس next کنید و پنجره شکل ۸ نشان داده می شود که بیان می کند که پیکربندی listener به اتمام رسیده است. سپس مطابق شکل ۹ نشان داده می شود که بیان می کند که می توانید تنظیمات تمام شده است و باید روی finish کلیک کنید.

در شکل ۱۰ می بینید که listener جدید با موقیت ایجاد و راه اندازی (start) شده است.