تابع ()split برای شکستن رشته بر اساس جدا کننده های مشخص مانند ویرگول، فضای خالی، کاراکتر / در آدرس های URL و مسیرهای سیستم فایل های یونیکسی استفاده می شود. در واقع با تابع ()split می توانیم زیر رشته هایی را از رشته اصلی بر اساس یک جدا کننده (کاراکتر مشخص) جدا می کنیم. در مطلب کاربرد تابع ()split در پایتون از این تابع برای شکستن آدرس URL بر اساس کاراکتر / استفاده کردیم تا بتوانیم نام فایل و پسوند آنرا پیدا کنیم.

فرض کنید در متغیر cities رشته هایی به عنوان نام شهرها با علامت ویرگول از هم جدا شده اند و می خواهید نام شهرها را درون یک لیست ذخیره کنید. برای این کار می توانید از متد ()split استفاده کنید ولی باید کاراکتر جدا کننده را، کاراکتر / در نظر بگیرید. توجه کنید که کاراکتر جدا کننده پیش فرض، کاراکتر فضای خالی است.

بنابراین تابع ()split یک کاراکتر جدا کننده دلخواه را به عنوان ورودی دریافت می کند. اما می شود این تابع را بدون ورودی نیز فراخوانی کرد. در این حالت جدا کننده فضای خالی در نظر گرفته می شود. ورودی دیگری که تابع ()split دریافت می کند حداکثر جدا سازی است که maxsplit گفته می شود.

فرض کنید یک لیست از رشته ها دارید که آدرس ایمیل را در خود دارد و می خواهید ببنید از کدام سرورهای خدمات ایمیل وجود دارد. خروجی اجرای کد زیر رشته های gmail.com و outlook.com است. بنابراین می توانیم رشته ها را بر اساس هر کارکتری، مانند کاراکتر @ نیز به زیر رشته هایی بشکنیم.

فرض کنید می خواهید ببینید که آیا از سرویس دهده yahoo نیز در لیست emails وجود دارد یا نه؟ همچنین تمامی رشته های جدا شده را درون یک لیست به نام email_services ذخیره می کنیم. برای این کار از قطعه کد زیر استفاده می کنیم.  اول یک لیست به نام email_services و یک متغیر برای شمارنده ایجاد می کنیم. سپس از کاراکتر @ به عنوان جدا کننده استفاده می شود.توسط تابع ()lower، حروف رشته جدا شده را به حروف کوچک تبدیل می کنیم، زیرا ممکن است رشته های مانند Yahoo, YAHOO و yahoo و مانند اینها وجود داشته باشد. سپس از طریق عملگر in بررسی می شود که آیا رشته yahoo در میان عناصر لیست email_services وجود دارد یا نه؟ اگر وجود داشته باشد مقدار شمارنده یکی افزایش پیدا می کند.

دانلود سورس این برنامه Python split method