نویسنده: امیر احمدی نامی

مدل های برنامه نویسی در کلان داده ها – MapReduce

این محتوا قفل و محدوده شده است برای خواندن آن ودیگر مطلب های سایت باید یکی از استراک های زیر را تهیه کنید. اشترک ۳۰ روزه - دسترسی به تمامی نوشته ها - ۳۰ هزار تومان اگر برای بار نخست است که ثبت نام می کنید، لطفا پیش از ثبت نام و...

ادامه مطلب

تئوری CAP در سیستم های توزیع شده

این محتوا قفل و محدوده شده است برای خواندن آن ودیگر مطلب های سایت باید یکی از استراک های زیر را تهیه کنید. اشترک ۳۰ روزه - دسترسی به تمامی نوشته ها - ۳۰ هزار تومان اگر برای بار نخست است که ثبت نام می کنید، لطفا پیش از ثبت نام و...

ادامه مطلب

مدل های داده در معماری کلان داده ها

این محتوا قفل و محدوده شده است برای خواندن آن ودیگر مطلب های سایت باید یکی از استراک های زیر را تهیه کنید. اشترک ۳۰ روزه - دسترسی به تمامی نوشته ها - ۳۰ هزار تومان اگر برای بار نخست است که ثبت نام می کنید، لطفا پیش از ثبت نام و...

ادامه مطلب

ساختار ذخیره سازی در معماری کلان داده ها

این محتوا قفل و محدوده شده است برای خواندن آن ودیگر مطلب های سایت باید یکی از استراک های زیر را تهیه کنید. اشترک ۳۰ روزه - دسترسی به تمامی نوشته ها - ۳۰ هزار تومان اگر برای بار نخست است که ثبت نام می کنید، لطفا پیش از ثبت نام و...

ادامه مطلب

واپسین نوشته ها

error: .نمی توانید محتوای سایت را دانلود کنید. اگر به سورس برنامه نیاز دارید از هر مطلب می توانید دانلود کنید یا در صورت عدم وجود سورس، از طریق تصفحه ماس با ما اطلاع دهید