اگر به یاد داشته باشید، پیش از این گفتیم که کاربرانی که مجوز sysdba یا sysoper دارند و با یکی از این مجوزها وارد شوند، حتی اگر instance خاموش (shutdown) باشد، بازهم این کاربران می توانند به سیستم متصل و وارد شوند؟ چرا در حالیکه instance خاموش است کاربر system نمی تواند به سیستم متصل و وارد شود ولی با SYS می تواند این کار را انجام دهد؟ دلیل اینکه می توانیم با s وارد شویم این است که نام و گذرواژه آن در خود پایگاه داده ذخیره نشده بلکه در خارج از پایگاه داده و در یک فایل که اصطلاحا password file نام دارد، ثبت شده است.

در زیر دایرکتوری ORACLE_HOME/dbs فایل orapwd<ORACLE_SID> قرار دارد. ORACLE_SID نام instance (یا system identifier) است. اگر از لینوکس استفاده می کنید، دستور زیر را اجرا کنید تا به دایرکتوری ORACLE_HOME بروید. پس اگر فرض کنیم ORACLE_SID برابر با orcl باشد، پس نام فایل orapwdorcl خواهد بود.

در زیر دایرکتوری ORACLE_HOME/dbs فایل orapwd<ORACLE_SID> قرار دارد. ORACLE_SID نام instance (یا system identifier) است. اگر از لینوکس استفاده می کنید، دستور زیر را اجرا کنید تا به دایرکتوری ORACLE_HOME بروید. پس اگر فرض کنیم ORACLE_SID برابر با orcl باشد، پس نام فایل orapwdorcl خواهد بود و اگر از ویندوز استفاده می کنید باید از دومین دستور زیر استفاده کنید.

درون اوراکل یک نما v$pwfile_users وجود دارد که می توانید از آن برای بدست آوردن فهرستی از کاربران تعریف شده درون password file (یا همان orapwdorcl) استفاده کنید. دستور زیر فهرست این کاربران را نشان می دهد.

شکل زیر خروجی دستور بالا را نشان می دهد. در اوراکل، زیر به صورت پیشفرض تنها یک کاربر به نام sys در آن وجود دارد که از میان سه مجوز، تنها مجوزهای sysdba و sysoper به آن اعطا شده است. بنابراین بالاترین مدیر در اوراکل کاربر sys است، با توانایی هایی که حتی system هم ندارد.