Trace File ها در اوراکل

فایل های trace (یا trace files) منبعی از اطلاعات هستند که برای عیب یابی اوراکل به کار گرفته می شوند. هر زمانی که یکی از فرایندهای پس زمینه مانند dbwr یا lgwr یا pmon و هر یک از فرایندهای دیگر با مشکل مواجه شود، در این زمان بر روی یک فایل trace اطلاعات لازم برای رفع عیب را می نویسند. به صورت خلاصه از trace file ها برای تشخیص (diagnostic) و رفع مشکل های عملیاتی استفاده و کمک گرفته می شود. اطلاعات نوشته شده درون trace file ها غالبا توسط پشتیبانی اوراکل (oracle support) مورد استفاده قرار می گیرند.

Automatic Diagnostics Repository در اوراکل

ADR مخفف automatic diagnostics repository و به معنی مخزن تشخیص های خودکار است. ADR یک مخزن (repository) سلسله مراتبی مبتنی بر فایل است که از آن برای اداره کردن اطلاعات تشخیص (diagnostic information) استفاده می شود. ADR در واقع سلسله مراتبی از دایرکتوری ها و زیر دایرکتوری ها است که انواع مختلفی از اطلاعات را در قالب فایل ها (مبتنی بر فایل ها) را نگه داری و اداره می کند.  یک view به نام v$diag_info وجود دارد که می توانیم در مورد ADR از آن اطلاعات کسب کنید. اسکریپت  و خروجی شکل زیر چکونگی بدست آوردن این اطلاعات را نشان می دهد.

بنابراین می بینید که trace file ها درون دایرکتوری /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace قرار دارند. خود این دایرکتوری شامل زیر دایرکتوری های دیگری می شود. با توجه به شکل بالا که ADR BASE مشخص است، می توانیم فرمت کلی مسیر trace file ها را به صورت مسیر زیر بنویسیم.